پروفایل من
سعداله جعفری
تماس با من
نویسنده (های) وبلاگ
آرشیو وبلاگ
سری جدید نام های کردی پسران و دختران برای نامگذاری نوزادان نویسنده: سعداله جعفری - جمعه ٢٢ امرداد ۱۳۸٩
 
 
نام های پسران:
 
1. ئاسو (افق)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نام های دختران:
 
1. ئاڤان (نام کوهستانی در کردستان)
2. ئاسوس 2. ئاڵێ (دختر مو بور)
3. ئاکار 3. ئالا (بیرق، پرچم)
4. ئاکام (عاقبت، سرانجام) 4. ئالان (نام کوهستانی در کردستان)
5. ئاکو (قلهٔ کوه) 5. ئاسکی (از واژه‌ "ئاسک" به‌ معنی آهو)
6. ئاگرین (آتشین، نام یک کوهستان) 6. ئاونگ (شبنم)
7. ئامانج (آماج، هدف) 7. باژیلان
8. ئاوات (امید) 8. به‌یان (بامداد)
9. ئارتین (شعله‌ و گرمای آتش) 9. به‌فرین (برفی)

10. ئازا (دلاور، همریشه با آزاد)

10. به‌ناز (نازدار)

نامهای بیشتر در ادامه مطلب


11. باگرو (تندباد) 11. بیریوان
12. باهوز (گردباد) 12. بیخال (نام کوهستانی در کردستان)
13. بارزان (نام منطقه‌ای در کردستان عراق) 13. جوان (زیبا)
14. به‌لین (پیمان) 14. چاوجوان (زیباچشم)
15. به‌هیز (نیرومند) 15. چاوره‌ش (سیه‌چشم)
16. به‌رزان (بلندپایه) 16. چنور (نام گلی خوشبو)
17. به‌رهه‌م (ثمره‌) 17. چرو (غنچه‌)
18. به‌تین (آتشین) 18. چیمه‌ن (سبزه‌ و طبیعت)
19. بلیسه‌ (شعله، اخگر) 19. چوپی (نوعی رقص کردی)
20. بلند 20. دیلان (نوعی رقص کردی)
21. بلیمه‌ت (دلاور) 21. دلنیا (دلگرم و مطمئن)
22. بروسک (جرقه) 22. دلووان (مهربان)
23. بروا (ایمان) 23. دیانا (نام شهری در کردستان عراق)
24. بریار (تصمیم) 24. دیمه‌ن (چشم‌انداز)
25. بوران (بوران، اصل این واژه را مغولی دانسته‌اند) 25. ئه‌سرین (اشک)
26. چه‌کو 26. ئه‌ستێ
27. چیا (کوهستان بلند) 27. ئه‌ستیره‌ (ستاره)
28. چیاکو 28. ئه‌وین (مهر، عشق)
29. چومان (نام رودی مرزی در باختر بانه‌) 29. فرمیسک (اشک)
30. دالاهو (کوهی در کردستان) 30. فینک (خنک و دلچسب)
31. دانیار (بخشنده‌) 31. گه‌لاویژ (ستاره شباهنگ)
32. دارا 32. گولاله‌ (لاله‌)
33. ده‌رسیم (منطقه درسیم در ناحیه زازانشین کردستان ترکیه) 33. گزنگ (پرتو خورشید)
34. دیار (دیار، پیدا) 34. ژینو
35. دیاری 35. ژیار
36. دیاکو (دیاکو، بنیادگذار دودمانماد) 36. کالێ (دختر چشم آبی با گیسوان طلایی)
37. دیلمان 37. کانی (چشمه)
38. دیمه‌ن (چشم‌انداز) 38. که‌ژال (آهو، گونه‌ای از واژه خه‌زال=غزال)
39. ئه‌گید (دلاور) 39. کویستان (کوهستان) 
40. ئه‌له‌ند (تیغ آفتاب، نخستین پرتو بامدادی خورشید) 40. کوردستان (کردستان)
41. ئه‌رده‌لان (اردلان)  41. میدیا (سرزمین ماد)
42. ئه‌رده‌وان (اردوان) 42. مه‌هاباد (مهاباد)
43. ئه‌ژده‌ر (اژدر) 43. نالین
44. ئه‌ویندار (عاشق) 44. ناسکی
45. فه‌رهاد (فرهاد) 45. ناسکول
46. فریا (نجات، «همریشه با واژه فریاد») 46. نه‌شمیل (خرامان)
47. گوران (نام شاخه‌ای از کردان) 47. نه‌رمین (دلپذیر، مهربان)
48. گووه‌ند (نوعی رقص کردی) 48. نه‌خشین (آراسته‌، دارای نقش و نگار)
49. هاوری (همراه) 49. نیاز (دعا)
50. هاوراز (همراز) 50. نیان (لطیف، دلپذیر)
51. هه‌لمه‌ت (هجوم ناگهانی، دگرگون‌شده‌ واژه عربی حَملة) 51. نیشتمان (میهن)
52. هه‌ژار (ندار و فقیر) 52. په‌ریخان
53. هیمن (متین) 53. پرشنگ (پرتو)
54. هه‌لکه‌وت (فراز-رونده، چیره) 54. رازان
55. هه‌لگورد 55. روژ (خورشید)
56. هه‌لو (آله، عقاب) 56. روژین (خوروَش)
57. هه‌ردی 57. روناک (روشنا)
58. هه‌ورام (اورامانی، شاخه‌ای از کردان) 58. ریژنه‌ (باران تند در هنگام آفتاب)
59. هه‌وراز (فراز و نشیب) 59. سازان
60. هیژا (گرامی، محترم) 60. سه‌یران
61. هیرش (یورش: اصل این واژه مغولی است) 61. سه‌ما (رقص، سماع)
62. هیوا (امید) 62. سکالا
63. هوزان (آوازه‌خوان) 63. سروشت (طبیعت)
64. هومه‌ر 64. سروه‌ (نسیم)
65. هیدی (آرام) 65. ستران
66. هه‌ندرین (نام کوهستانی در کردستان) 66. سوزان
67. هوگر (علاقه‌مند) 67. سوکار (نام کوهستانی در کردستان)
68. ژاوه‌رو (ژاورود) 68. شیلان (نسترن)
69. ژوان (گفتگوی عاشقانه‌) 69. شلیر (1. سوسن 2. لاله)
70. ژیر (هوشمند، («همریشه با واژه زیرک») 70. شوخان (شوخ و شنگ)
71. ژیله‌مو (اخگر) 71. شنو (اشنویه)
72. ژیوار (تمدن) 72. شنه‌ (نسیم آرام و دلپذیر بهاری)
73. ژیهات (کاردان، ماهر) 73. شه‌پول (موج، آبخیز)
74. کاردو 74. شه‌مام
75. کاروان 75. تانیا
76. کاروخ (نام کوهستانی در کردستان) 76. ته‌لار
77. کازیوه‌ (پگاه) 77. ته‌نیا (تنها)
78. کارزان (کاردان) 78. تریفه‌ (نور مهتاب)
79. کاژاو 79. تیروژ (پرتو خورشید)
80. کوماس 80. تارا (ستاره، اصل این واژههندی است که به متون قدیمی فارسی و کردی راه یافته)
81. لاس (گونه‌ای درخت سخت‌چوب، از شخصیت‌های داستان لاس و خزال) 81. ڤیان (عشق)
82. لاوچاک (جوان خوش‌سیما و درستکار) 82. خه‌زال (غزال)
83. لیزان (وارد و کاردان) 83. خه‌زیم
84. ماردین 84. خوزگه‌ (آرزو، حسرت)
85. مه‌ردوخ 85. خوناو (باران آهسته و دلپذیر)‌
86. مه‌ریوان (مریوان)  86. زه‌ینو (زینب)
87. میلان 87. زین (نام دختری در یکی از منظومه‌های عاشقانه‌ کردی، دگرگون‌شده زینب)
88. میران 88. هانا
89. ناری 89. هاوین (تابستان)
90. ناسیکو 90. هه‌لاله‌ (لاله)
91. نسکو 91. هیرو (گل ختمی
92. نه‌به‌ز (تسلیم‌ناپذیر، نستوه)  
93. نه‌سره‌و  
94. نه‌هروز (نوروز)  
95. نه‌وشیروان (انوشیروان)  
96. نه‌که‌روز (نام کوهی در جنوب باختری سقز)  
97. نچیروان (نخچیربان، شکاربان)  
98. په‌ژار (افسرده‌دل)  
99. په‌شیو (هراسان و افسرده‌دل «همریشه با پژمان»)  
100. پشتیوان (پشتیبان)  
101. پشکو (شکوفه‌)  
102. پیشه‌نگ  
103. راژان  
104. رامان (در شگفت بودن، تحیر)  
105. رامیار (چوپان)  
106. ریبوار (رهگذر)  
107. ریوان (رهگذر)  
108. ریباز (راه و شیوه)  
109. ریناس (رهشناس)  
110. ریبین (دورنگر، راهبین)  
111. ریکه‌وت  
112. ریزان (وارد، ماهر)  
113. رزگار (رستگار، آزاد)  
114. روژان  
115. سارو  
116. ساکار (پاک و ساده)  
117. ساکو  
118. سامال  
119. سامره‌ند  
120. سه‌ردار (سردار)   
121. سه‌نگاو  
122. سه‌رکه‌وت (پیروز)  
123. سه‌رکو  
124. سمکو (کوتاه و دگرگون‌شده واژه‌ سامی اسماعیل)  
125. سیامه ند  
126. سیروان (نام رودی در کردستان)  
127. سوران  
128. شاهو (نام کوه)  
129. شیروان  
130. شه‌مال (توفان)  
131. شه‌مزین  
132. شیرکو (احتمالا شیر کوهستان)  
133. شورش (انقلاب)  
134. شوان (شبان، چوپان)  
135. تیریژ (پرتو، فروغ)  
136. وریا (هوشیار)  
137. خه‌بات (مبارزه‌، از مصدر خه‌بتین: مبارزه‌ کردن، برخی منابع ریشه آن راآرامی دانسته‌اند).  
138. خوناس  
139. زاگروس (زاگرس)  
140. زال (حکمران، چیره)  
141. زانا (دانا)  
142. زانیار (دانشور)  
143. زمناکو (نام کوهستانی در کردستان)  
144. زیلان  
145. زوران (تلاش، کشتی)  
146. زوراب  
147. زریان (نام یک نوع باد)  
148. زیبار  

149. زه‌رده‌شت

150.آرژین

لینک      نظرات ()      

مطالب اخیر
کلمات کلیدی وبلاگ
جوانرود (٩٩) javanrood (٦۳) اورامانات (٥٧) بازازچه ی مرزی جوانرود (۱٩) منابع طبیعی جوانرود (۱٦) جغرافیایی جوانرود (۱۱) قوری قلعه (۱٠) کوه شاهو (۱٠) طبیعت زیبای اورامانات (٩) بازارچه جوانرود (۸) kermanshah (٧) سپئ وه ر (٦) کرمانشاه (٦) طبیعت (٥) موقعیت جغرافیایی جوانرود (٥) طبیعت زیبای شاهو (٤) بازارچه (٤) نوروز (٤) نقشه (٤) سفید برگ (٤) جاف (٤) بهار (۳) نقشه جوانرود (۳) مهمان نوروزی (۳) بزرگترین غار آبی جهان (۳) پیش بینی وضع آب و هوای جوانرود (٢) نقشه کرمانشاه (٢) استان کرمانشاه (٢) آمار مهمانان نوروزی (٢) نمای شهر جوانرود (٢) گل های شاهو (٢) غروب جوانرود (٢) سوریر (٢) شروینه (٢) شهرستان جوانرود (٢) مشاهیر شهرستان جوانرود (٢) کوردستان (٢) شعر کردی (۱) غروب (۱) گردشگری (۱) زاگرس (۱) پاوه (۱) میدان انقلاب (۱) مولوی (۱) اخبار (۱) اطلاعیه (۱) تازه آباد (۱) آثار تاریخی (۱) بیمارستان (۱) تاریخ جوانرود (۱) مولوی کرد (۱) تاوگؤزی (۱) مشاهیر کرد (۱) ویژگیهای انسانی جوانرود (۱) روانسر (۱) شبانکاره (۱) سر رود (سرو) (۱) نامگزاری شهر جوانرود (۱) شبانکاره(شوانکاره) (۱) فاز2فرهنگیان (۱) کلی و ترکپان (۱) حیات شناسی جوانرود (۱) گردک (۱) زیران (۱) طبیعت زیبای هلانیه (۱) گوگل ارث جوانرود (۱) راههای ارتباطی جوانرود (۱) زمین شناسی جوانرود (۱) زیَدی جاف (۱) موزه ی مردم شناسی جوانرود (۱) سراب گر (۱) میگوره (۱) روستای آیشه دول (۱) کتیبه ی حسین کوهکن (۱) سراب کاوات (۱) کلانه یا کالنه (۱) شوانکاره (۱) هتل جوانرود (۱) چشمه میران (۱) راهنمای شهر جوانرود (۱) غار کاوات (۱) بیاشوش (۱) ناگفته هائی از تاریخ جوانرود (۱) فاتح رشیدی رستمی (۱) فرهنگ کردی (۱) سراب های استان کرمانشاه (۱) کنگر (۱) تاقبستان (۱) مجتمع تجاری جوانرود (۱) نام کردی برای نامگذاری پسران و دختران (۱) بیله ای (۱)
دوستان من