پروفایل من
سعداله جعفری
تماس با من
نویسنده (های) وبلاگ
آرشیو وبلاگ
شعر کردی با برگردان فارسی نویسنده: سعداله جعفری - یکشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸۸

باران

 واران که ی تیه یدن؟

باران کی می ایی؟

ها له کو مالد؟

خانه تو کجاست؟ 

له کو پیه نه وکه ید

کجا پهن میکنی؟


هم شو والد

پیراهن توریت را 

که ی بوودن واران؟

باران کی می شود؟

له یره بوواری

در اینجا بباری

باوشی له خوه شی

یک بغل پراز شادی 

ئه رامان باری

برایمان بیاوری

ئوری هاته وجی

ابری از راه رسید 

ده یدن نم وناز

با ناز باران میریزد

گرمه هر تیه یدو

رعد وبرق می اید

که یدن یه قه واز

یقه ان را باز میکند

بووخاک واران

بوی خاک باران خورده

کوچه گرده ور

کوچه را پر میکند

ته قه ی ده سی تید

صدای دستش می اید 

ها له پشت ده ر

پشت در است

هه لس هه لاکه

بلند شووبجنب 

بچوه پیری یه و

به پیشوازش برو 

بنوره واران

به باران نگاه کن 

دایه م ریواره

همیشه رهگذر است 

زه نگیانه به ش که ید

مروارید تقسیم میکند 

سوو تا ئیواره

صبح تا غروب

بایه چو واران

باید مثل باران

بواریم له سه ر

با تمام وجود ببارم 

نه جوور که یکوور

نه اینکه مانند درخت کیکو

بومن بی سه مه ر

بی ثمر باشیم

 

شاعر: کیومرث بلده

مجموعه شعر :هه ساره گی خوم

لینک      نظرات ()      

مطالب اخیر
کلمات کلیدی وبلاگ
جوانرود (٩٩) javanrood (٦۳) اورامانات (٥٧) بازازچه ی مرزی جوانرود (۱٩) منابع طبیعی جوانرود (۱٦) جغرافیایی جوانرود (۱۱) قوری قلعه (۱٠) کوه شاهو (۱٠) طبیعت زیبای اورامانات (٩) بازارچه جوانرود (۸) kermanshah (٧) سپئ وه ر (٦) کرمانشاه (٦) طبیعت (٥) موقعیت جغرافیایی جوانرود (٥) طبیعت زیبای شاهو (٤) بازارچه (٤) نوروز (٤) نقشه (٤) سفید برگ (٤) جاف (٤) بهار (۳) نقشه جوانرود (۳) مهمان نوروزی (۳) بزرگترین غار آبی جهان (۳) پیش بینی وضع آب و هوای جوانرود (٢) نقشه کرمانشاه (٢) استان کرمانشاه (٢) آمار مهمانان نوروزی (٢) نمای شهر جوانرود (٢) گل های شاهو (٢) غروب جوانرود (٢) سوریر (٢) شروینه (٢) شهرستان جوانرود (٢) مشاهیر شهرستان جوانرود (٢) کوردستان (٢) شعر کردی (۱) غروب (۱) گردشگری (۱) زاگرس (۱) پاوه (۱) میدان انقلاب (۱) مولوی (۱) اخبار (۱) اطلاعیه (۱) تازه آباد (۱) آثار تاریخی (۱) بیمارستان (۱) تاریخ جوانرود (۱) مولوی کرد (۱) تاوگؤزی (۱) مشاهیر کرد (۱) ویژگیهای انسانی جوانرود (۱) روانسر (۱) شبانکاره (۱) سر رود (سرو) (۱) نامگزاری شهر جوانرود (۱) شبانکاره(شوانکاره) (۱) فاز2فرهنگیان (۱) کلی و ترکپان (۱) حیات شناسی جوانرود (۱) گردک (۱) زیران (۱) طبیعت زیبای هلانیه (۱) گوگل ارث جوانرود (۱) راههای ارتباطی جوانرود (۱) زمین شناسی جوانرود (۱) زیَدی جاف (۱) موزه ی مردم شناسی جوانرود (۱) سراب گر (۱) میگوره (۱) روستای آیشه دول (۱) کتیبه ی حسین کوهکن (۱) سراب کاوات (۱) کلانه یا کالنه (۱) شوانکاره (۱) هتل جوانرود (۱) چشمه میران (۱) راهنمای شهر جوانرود (۱) غار کاوات (۱) بیاشوش (۱) ناگفته هائی از تاریخ جوانرود (۱) فاتح رشیدی رستمی (۱) فرهنگ کردی (۱) سراب های استان کرمانشاه (۱) کنگر (۱) تاقبستان (۱) مجتمع تجاری جوانرود (۱) نام کردی برای نامگذاری پسران و دختران (۱) بیله ای (۱)
دوستان من