پروفایل من
سعداله جعفری
تماس با من
نویسنده (های) وبلاگ
آرشیو وبلاگ
قبايل جاف جوانرود نویسنده: سعداله جعفری - سه‌شنبه ٥ دی ۱۳۸٥

قبايل جاف جوانرود

تمام قبايل جاف كه 15 تيره هستند از طوايف اردلاني ميباشند و به قرار زير مي‌باشند: قبادي ،باوه‌جاني«باباجاني»،ولدبيگي،ايناخي،امامي،ده‌توئي،تايشه‌اي،تاوگوزي،كلاشي،نامداربيگي،نيري«ندري»، قادرمريوسي،ميره‌بيگي،دله‌تازه‌اي،داروائي«دورئي».

1). امامي : قريب به هفتصد خانوار هستند كه جزء عشيره جاف هستند و در شهرستان جوانرود سكونت دارند. رئيس طايفه امامي فردي به نام عثمان بيگ دوم بود كه در سال 1310 دستگيرشده و در زندان قصر قجر در تهران درگذشت ، طايفه امامي يكي از معتبرترين قبايل جاف به حساب مي‌آيند و به دامداري و كشاورزي مشغول واز قبيله رستم بيگي جوانرود هستند. اين طايفه خود به هفت تيره تقسيم مي‌شوند : 1_تيره صوفيان در شمشير.2_تيره قمشه‌يي در جوانرود.2_تيره كوري در روستاي كوري معروف به كاكاجانه.4_تيره كوكويي در سرحدجوانرود و رود سيروان.5_تيره محمودباويسي در قوري‌‌قلعه.6_زردويي.7_امامي.

2). ايله روتي : تابع عشيره ايناخي هستند ، زمستان در كنار رودسيروان و تابستان در بين جوانرود و اورامان و تعدادي هم در شهر جوانرود سكونت دارند.

3).ايناخي : قريب به ششصد خانوار هستند كه در بلوك جوانرود هستند و تابستان به كوه شاهو مي‌روند و فعلاً در ذر منطقه جوانرود پراكنده‌اند.

4).باباجاني : بانضمام قبادي قريب به هشتصد الي هزار خانوار هستند كه جزء عشيره جاف جوانرودهستند

امير تيمور آنها را از خاك عثماني به ايران انتقال داده ،بعضي از اين قبيله در كرند هم هستند.

5). باشوكي : كه بيشتر آنها در محال روانسر و سنندج ساكن هستند.

6). پازوكي : در محال جوانرود و روانسر و بعضي در محال ليلاخ سكونت دارند.

7).تاوگوزي :«تايجوزي»حدود هفتصد و پنجاه خانوار هستند كه تابستان‌ها به سواره‌ي بيله‌اي در كوه    سارا بند و زمستان‌ها به دول دره كوچ مي‌كنند.تاوگوزي در ابتدا در زمره‌ي رعيت اردلان ‌ها بوده و سپس حبيب الله خان آنها را جمعي طايفه باباجاني كرده است، طايفه تاوگوزي به دو تيره‌ي كدخدا و دول دره اي تقسيم مي شوند كه از تيره‌هاي معتبر باباجاني مي‌باشند،تيره كدخدا از سلسله سادات پير خضرشاهو و پدر نسبي  بيگ  زادگان جوانرود مي‌باشند كه از سران برجسته آنها ملا عبدالرحيم مولوب شاعر بزرگ كرد در قرن سشزدهم مي‌باشد.

8).تايشه‌اي : جزء عشيره جاف جوانرود هستند، مي‌‌گويند سابق مسيحي بوده‌اند از كردان ارمنستان كه به كردستان آمده‌اند و هم اكنون قريب هشتاد خانواري در جوانرود و روانسر سكونت دارند.

9).دوروئي : هزار خانواري هستند كه در جوانرود و تعدادي هم در روانسر وكردستان ايران سكونت دارند.

10). سنجاوي : سنجابي قريب پنج هزارخانوارهستند كه درجوانرود وماهيدشت كرمانشاه وتعدادي دركردستان ساكن هستند واين قبيله به دوازده تيره تقسيم مي شوند.1_چالاوي2_داليان گوازي3_برازي4_سميه وند5_سوره‌وند 6_تكاوند7-تفنگچي8-حق نظرخاني وسه طايفه ديگر-لر-جاف-گوران كه انها را- اماسووند- دارخور- بي‌ وحشتيان مي گويند.

11).شاه قبادي: شاه قبادي ،چند صد خانواري هستندكه درجوانرود وروانسرسكونت دارند.

12).صوفيوند : صوفيوند ،قريب پانصد خانوارهستند كه درجوانرود وماهيدشت سكونت دارند وتعدادي هم درسقزهستند.

13). قبادي: قبادي ،جزطوايف جاف جوانرودند-قبادي بانضمام باباجاني قريب به هشت الي ده هزارخانوارهستند كه درمنطقه جوانرود سكونت دارند،درزمستان به گرمسيرمي رفتند كه جاي انها پشتكوه    شيخان وذهاب بود و درتابستان دربازان وبنگيزسكونت مي كردند.اميرتيمورگوركان اينها را ازخاك عراق به ايران منتقل كرده است.طايفه منوچهري ومصطفي بيگي هم ازاين عشيره هستند.

14). كوكوئ: كوكوئ ، قريب صد خانوار مي باشند كه تعدادي درجوانرود وبقيه درعراق سكونت دارند.

15).مصطفي بگي: مصطفي بگي ،قريب دويست خانوارمي شوندكه درمناطق جوانرود ودرروستاهاي زلان وچم نزارسكونت دارند جزقبيله قبادي هستند.

16). ندري : ندري ،قريب به هزار و پانصد خانوارمي باشند كه درجوانرود وتعدادي هم ميرگه سار- ابدلان وماهيدشت سكونت دارندتصورمي رود بقاياي نايرمي باشند كه تحريف به ندري شده كه درجوانرود به نگري معروف هستند.

17)- ولدبيگي : ولدبيگي ،قريب به هفتصد خانوارهستند كه به شجاعت معروفند ويك تيره ازعشيره جاف جوانرودند.

18)- صديقي: صديقي ،چند خانواري هستند كه ازعلماي مشهور جوانرودند ونسبت خود رابه حضرت ابوبكرصديق ميرسانند مرحوم ملا احمدملاباشي نصيرالاسلام ازاين سلسله است وطايفه ديگري كه در اين منطقه وجود داردمنوچهري است كه به تازگي ودرچند سال گذشته به اين منطقه امده اند

19)- زردوئ: زردوئ ، اين ايل به چهارطايفه تقسيم مي شوند1_ شاه قبادي 2_رواني 3_كوان كرند        4_ ساتياري‌، مي گويندچون ريس انها ساعت داشته اين طايفه رابه همين مناسبت ساعت ياري ناميده اند كه به تدريج ساتياري شدند.وازتيره هاي پرجمعيت جاف جوانرودهستند وبيش ازدوهزارخانوارمي باشند.

محمد حسين زاده موالف تاريخچه جوانرود

لینک      نظرات ()      

مطالب اخیر
کلمات کلیدی وبلاگ
جوانرود (٩٩) javanrood (٦۳) اورامانات (٥٧) بازازچه ی مرزی جوانرود (۱٩) منابع طبیعی جوانرود (۱٦) جغرافیایی جوانرود (۱۱) قوری قلعه (۱٠) کوه شاهو (۱٠) طبیعت زیبای اورامانات (٩) بازارچه جوانرود (۸) kermanshah (٧) سپئ وه ر (٦) کرمانشاه (٦) طبیعت (٥) موقعیت جغرافیایی جوانرود (٥) طبیعت زیبای شاهو (٤) بازارچه (٤) نوروز (٤) نقشه (٤) سفید برگ (٤) جاف (٤) بهار (۳) نقشه جوانرود (۳) مهمان نوروزی (۳) بزرگترین غار آبی جهان (۳) پیش بینی وضع آب و هوای جوانرود (٢) نقشه کرمانشاه (٢) استان کرمانشاه (٢) آمار مهمانان نوروزی (٢) نمای شهر جوانرود (٢) گل های شاهو (٢) غروب جوانرود (٢) سوریر (٢) شروینه (٢) شهرستان جوانرود (٢) مشاهیر شهرستان جوانرود (٢) کوردستان (٢) شعر کردی (۱) غروب (۱) گردشگری (۱) زاگرس (۱) پاوه (۱) میدان انقلاب (۱) مولوی (۱) اخبار (۱) اطلاعیه (۱) تازه آباد (۱) آثار تاریخی (۱) بیمارستان (۱) تاریخ جوانرود (۱) مولوی کرد (۱) تاوگؤزی (۱) مشاهیر کرد (۱) ویژگیهای انسانی جوانرود (۱) روانسر (۱) شبانکاره (۱) سر رود (سرو) (۱) نامگزاری شهر جوانرود (۱) شبانکاره(شوانکاره) (۱) فاز2فرهنگیان (۱) کلی و ترکپان (۱) حیات شناسی جوانرود (۱) گردک (۱) زیران (۱) طبیعت زیبای هلانیه (۱) گوگل ارث جوانرود (۱) راههای ارتباطی جوانرود (۱) زمین شناسی جوانرود (۱) زیَدی جاف (۱) موزه ی مردم شناسی جوانرود (۱) سراب گر (۱) میگوره (۱) روستای آیشه دول (۱) کتیبه ی حسین کوهکن (۱) سراب کاوات (۱) کلانه یا کالنه (۱) شوانکاره (۱) هتل جوانرود (۱) چشمه میران (۱) راهنمای شهر جوانرود (۱) غار کاوات (۱) بیاشوش (۱) ناگفته هائی از تاریخ جوانرود (۱) فاتح رشیدی رستمی (۱) فرهنگ کردی (۱) سراب های استان کرمانشاه (۱) کنگر (۱) تاقبستان (۱) مجتمع تجاری جوانرود (۱) نام کردی برای نامگذاری پسران و دختران (۱) بیله ای (۱)
دوستان من