پروفایل من
سعداله جعفری
تماس با من
نویسنده (های) وبلاگ
آرشیو وبلاگ
اصطلاحات کردی کرمانشاهی

الف

آگردیو = مواد سوختی
ایسپا = ورانداز کردن
آوس = آبستن
آمو‍ژاری = پند و اندرز

ب

باوش = بغل / آغوش
برز = بلند
بریقه = برق زدن
باوان = خانه پدری
بسکه =  تبسم 

 

پ

پشمه = عطسه
پژاره = غم اندوه
پرشنگ = ترشح
پیته لوس = سوختن با مایعات
پلمژیا =  نامرتب
پتی = خالی
پته سو = خاکستر جنس پارچه ای
پنجل = شلخته

ت

تامازرو = در حسرت / آرزو به دل
تور = قهر
تنک = کم عمق / کم پشت
تیوش = دچار
ترنجیای = له شده
تاس = خفه

ج

جیور = مثل / مانند

چ

چنگیر = چنگ انداختن
چلیوسیای = پژمرده شده

زاوا = داماد

د

دزیوان = نامزد
دیوزمه = دردسر

 

ش

شپرز = بی نظم / نامرتب

 

گ

گیچل = درد سر

ک

کرژ = تاب دادن / سریع شدن
کله پسکی = حرکت کردن آهسته بمنظور غافلگیر کردن
کروژیان = چیزی را با دندان خورد کردن
کوشانن = خاموش کردن
کاو یژ  = نشخوار
کوله سیوک = کنج / گوشه
‍‍‍‍
کت پر = یکدفعه

ق

قیول = عمیق
قیوژگه = جمع کردن اعضای بدن به نحوی که کمترین فضا را اشغال کند

ن

نه وسن = شکمو
نزیره = سکسکه
نیوقانن = بستن اعضاء بدن


 

 

م

مژ = مک زدن
موتکه = دوزانو نشستن
مزیر = موذی

ه

هلامات = حمله ور شدن با دستها
هناس = نفس

و

وره نیسک = حرکات بعد از گریه کردن
وچان = لحظه
وریا = هوشیار
ولا = پهن کردن / باز کردن
ویانک = بهانه

منبع:http://est-kordi.blogfa.comلینک
مطالب اخیر
کلمات کلیدی وبلاگ
جوانرود (٩٩) javanrood (٦۳) اورامانات (٥٧) بازازچه ی مرزی جوانرود (۱٩) منابع طبیعی جوانرود (۱٦) جغرافیایی جوانرود (۱۱) قوری قلعه (۱٠) کوه شاهو (۱٠) طبیعت زیبای اورامانات (٩) بازارچه جوانرود (۸) kermanshah (٧) سپئ وه ر (٦) کرمانشاه (٦) طبیعت (٥) موقعیت جغرافیایی جوانرود (٥) طبیعت زیبای شاهو (٤) بازارچه (٤) نوروز (٤) نقشه (٤) سفید برگ (٤) جاف (٤) بهار (۳) نقشه جوانرود (۳) مهمان نوروزی (۳) بزرگترین غار آبی جهان (۳) پیش بینی وضع آب و هوای جوانرود (٢) نقشه کرمانشاه (٢) استان کرمانشاه (٢) آمار مهمانان نوروزی (٢) نمای شهر جوانرود (٢) گل های شاهو (٢) غروب جوانرود (٢) سوریر (٢) شروینه (٢) شهرستان جوانرود (٢) مشاهیر شهرستان جوانرود (٢) کوردستان (٢) شعر کردی (۱) غروب (۱) گردشگری (۱) زاگرس (۱) پاوه (۱) میدان انقلاب (۱) مولوی (۱) اخبار (۱) اطلاعیه (۱) تازه آباد (۱) آثار تاریخی (۱) بیمارستان (۱) تاریخ جوانرود (۱) مولوی کرد (۱) تاوگؤزی (۱) مشاهیر کرد (۱) ویژگیهای انسانی جوانرود (۱) روانسر (۱) شبانکاره (۱) سر رود (سرو) (۱) نامگزاری شهر جوانرود (۱) شبانکاره(شوانکاره) (۱) فاز2فرهنگیان (۱) کلی و ترکپان (۱) حیات شناسی جوانرود (۱) گردک (۱) زیران (۱) طبیعت زیبای هلانیه (۱) گوگل ارث جوانرود (۱) راههای ارتباطی جوانرود (۱) زمین شناسی جوانرود (۱) زیَدی جاف (۱) موزه ی مردم شناسی جوانرود (۱) سراب گر (۱) میگوره (۱) روستای آیشه دول (۱) کتیبه ی حسین کوهکن (۱) سراب کاوات (۱) کلانه یا کالنه (۱) شوانکاره (۱) هتل جوانرود (۱) چشمه میران (۱) راهنمای شهر جوانرود (۱) غار کاوات (۱) بیاشوش (۱) ناگفته هائی از تاریخ جوانرود (۱) فاتح رشیدی رستمی (۱) فرهنگ کردی (۱) سراب های استان کرمانشاه (۱) کنگر (۱) تاقبستان (۱) مجتمع تجاری جوانرود (۱) نام کردی برای نامگذاری پسران و دختران (۱) بیله ای (۱)
دوستان من